SATHİ ASFALT

Sathi kaplamalar yapım tekniği : bitüm bağlayıcısının Agrega(mıcır) malzemelerinin ardı sıra uygulandığı asfalt kaplama yol modelleridir.
Asfalt emülsiyonları yola asfalt distribütörü ile püskürtülür. Üzerine hemen ardından mıcır serilir ve silindir vasıtasıyla sıkıştırılır.
Sathi kaplamalar tek veya birkaç (2 veya 3) tabaka olarak uygulanmaktadır. Asfalt uygulamaları klasik asfalttan farklı olarak mevcut zemin üzerine distribütör granür malzemelerinin artarda uygulanıp lastik tekerlekli silindirler ile sıkıştırılması yapılan uygulamalardır.
Sathi kaplamaların, çeşitli uygulama tipleri ve yapım teknikleri vardır. Ancak, uygulamada çok katlı yapım tekniği kullanıldığı takdirde sağlanacak avantajlar;

     Toplam kalıntıdaki asfalt dağılımı daha düzgün olduğundan ayarsızlıklar giderilir ve geçirimsizlik tam olarak sağlanır.

     Artarda serilen asfalt emülsiyonu, mıcır ile iyi bir bağlantı kuracağından, kaplama kalitesine olumlu etki eder.

     İkinci ve üçüncü katlarda kullanılan agrega boyutu gittikçe küçüleceğinden boşluklar doldurularak daha düzgün bir yüzey oluşur

     Klasik asfalt uygulamalarına göre daha az maliyetli asfalt çalışmalarıdır.